تبریز ایران
04133380880

تلفن تماس

خدمات تجاری سازی - فروش محصول

فروش یکی از عوامل زیرمجموعه بازاریابی است، به عبارتی فروش انتهائی‌ترین عملیات بازاریابی در یک معامله است ولی در عین حال شروع یک رابطه بلندمدت با مشتریان است. در شکل‌گیری این رابطه بلندمدت، به‌نحوی‌که منجر به پیوند دائمی با مشتریان بشود مهندسی تمامی عملیات (اعم از موفق و ناموفق) ضروری است.

فروشنده کسی است که نیاز مشتری را شناسایی نموده، به منظور انتخاب صحیح، مشتری را صادقانه راهنمایی نماید و سرانجام قادر باشد توافق و اعتماد مشتری را برای خرید، جلب نماید.   چنین فرآیندی جهت انتخاب فروش نیازمند محصولات با کیفیت و مشتری پسند دارد. و این همان پتانسیلی است که محصولات دانش بنیان و فناورانه دارند.

از اصلی ترین فاکتورهای پیش بینی فروش می توان به موارد زیر اشاره نمود:

۱. پیش‌بینی مراحل فرصت فروش

۲. پیش‌بینی بر اساس طول چرخه‌ی فروش

۳. پیش‌بینی شهودی

۴. پیش‌بینی تاریخی

۵. تجزیه   ‌و‌   تحلیل چندمتغیره

به مدیران و متخصصان فروش پیشنهاد می شود که از نرم افزارهای قدرتمند مدیریت ارتباط با مشتری استفاده نمایند. با کمک گرفتن از این نرم افزارها حجم گسترده ای از مشتریان قابل دستیابی و مدیریت می شود.

این مرکز با داشتن بانک اطلاعاتی جامع از صنایع، سازمان ها و شرکت های مصرف کننده محصولات دانش بنیان و فناور و همکاری های مناسب با عاملین فروش و شبکه توزیع در حوزه های مختلف، در جهت فروش محصولات دانش بنیان برنامه های مدونی را طراحی نموده است تا شرکت های دانش بنیان و فناور در راستای فروش محصولاتشان از این خدمات بهره مند شوند.