تبریز ایران
04133380880

تلفن تماس

شبکه پویان - تبلیغات

  برابر توافقات صورت گرفته پویان تبلبغات خود را به صورت مشترک به کانون تبلیغاتی عرشیان و مرکز رسانه های نوین واگذار نموده است این شبکه با دارا بودن دهها وب سایت تخصصی ، گروه و کانالهای مختلف در شبکه های اجتماعی تمام امورات مربوط به برندسازی ، تبلیغات، بسته بندی ، چاپ و ... را بر عهده دارند .