تبریز ایران
04133380880

تماس با ما

شبکه پویان - سرمایه گذاران

  نظر به استراتژی شتابدهنده پویان شبکه سرمایه گذاران پویان در دو بخش تعریف می گردد:

شرکتهای وابسته به فاتحان عصر تدبیر :

1- شرکت سرمایه گذاری فاتحان عصر تدبیر 

2-شرکت سرمایه گذاری صنایع غذائی آلما - هیوا

3-شرکت سرمایه گذاری معادن و فلزات اکسیر خاک

4-شرکت صنایع داروسازی بصیرت

5-شرکت تامین انرژی انصار کوثر

6-شرکت توسعه گران نرم افزار آذربایجان

7-شرکت توسعه گران فناور صبا

8-شرکت تعاونی هایتک

9-ماهنامه تخصصی تحلیل

10-شرکت کشت و صنعت معاش کشت

11-شرکت همیاران شمیم یاس

12-باشگاه سوارکاری روناک

13-شرکت کشتارگاه صنعتی آذرماهان

14-شرکت آوای سبز ساوالان

15-شرکت توسعه کسب و کارهای پویان

16-شرکت توسعه تجارت و اقتصاد ماندانا سام

17-کانون تبلیغاتی عرشیان

18-شرکت توسعه گران امن افزار آشنا


شرکتهای سرمایه گذار مستقل: