تبریز ایران
04133380880

تلفن تماس

شبکه پویان - سرمایه گذاران

        این شبکه در مرحله اول شامل 21 شرکت تخصصی سرمایه گذاری  فاتحان عصر تدبیر شامل شرکت توسعه گران نرم افزار آذربایجان، شرکت توسعه گران فناور صبا ، شرکت تعاونی هایتک، شرکت سرمایه گذاری معادن و فلزات اکسیر خاک ، شرکت سرمایه گذاری صنایع غذایی آلما هیوا، موسسه پژوهش و فناوری رها ، شرکت تجارت ماندانا سام، شرکت تامین انرژی انصار کوثر، شرکت کشت و صنعت معاش کشت، شرکت همیاران شمیم یاس، شرکت آوای سبز ساوالان، کانون تبلیغاتی عرشیان و ... می باشد.

با توجه به ارتباطات با اتاق بازرگانی تبریز به تناسب طرحها از کارآفرینان و سرمایه گذاران استانی در رویدادها استفاده خواهد شد.