تبریز ایران
04133380880

تماس با ما

شبکه پویان - مربیان

در این شبکه عمدتا از صاحبات تجربه و صاحبان علم و دانش در کنار هم استفاده خواهد شد مدیران شرکتهای دانش بنیان ، مدیران صنایع فعال و موفق استانی و کشوری و اساتید دانشگاه از مربیان این شبکه محسوب خواهند شد. 


دکتر حسن اصیل 

دکتری مهندسی فناوری اطلاعات

دکتری سیستم های اطلاعاتی 

 امیر اصیل 

کارشناس ارشد علوم کامپیوتر 

دانشجوی دکتری برق الکترونیک

دکتر عاطفه اصیل

دکتری مدیریت صنعتی - تولید سیستم

دکتر سحر نویدی

دکتری معماری سیستم های کامپیوتری

مهندس داود اصیل 

کارشناس حقوق - وکیل دادگستری

مهندس کشاورزی- باغبانی 


دکتر الهام بلندنظر

دانشجوی دکتری IT