تبریز ایران
04133380880

تلفن تماس

شبکه پویان - مربیان

در این شبکه عمدتا از صاحبات تجربه و صاحبان علم و دانش در کنار هم استفاده خواهد شد مدیران شرکتهای دانش بنیان ، مدیران صنایع فعال و موفق استانی و کشوری و اساتید دانشگاه از مربیان این شبکه محسوب خواهند شد. از این شبکه می توان به دکتر حامد ملکی زاده ، دکتر حسن اصیل، مهندس آلپار، دکتر جعفر تنها ، دکتر جلال خلیل زاده و ... اشاره کر د.