تبریز ایران
04133380880

تلفن تماس

شبکه پویان - بازار

شتابدهنده پویان از موسساتی مانند موسسه رها ( کارگزار تجاری سازی پارک علم و فناوری)، شرکت پیشگامان علم و فناوری عصر تدبیر ( کارگزار عارضه یابی ) و گروهی متشکل از نمایندگان فروش خود در سراسر کشور ( حقیقی و حقوقی ) بهره مند است و همواره سعی می نماید با بهره گیری از متخصصان امر شرکتها و استارت آپ ها را در امر بازاریابی و بازارسازی یاری رساند.