تبریز ایران
04133380880

تلفن تماس

خدمات مشاوره - حقوق مالیات

مالیات اصطلاحی آشنا برای عموم و تقریبا مشخص برای افرادی است که ملزم به پرداخت آن‌‌ می‌باشند. به طور خلاصه به قسمتی از درآمد که مطابق قانون باید به دولت پرداخت شود و دولت آن را صرف هزینه های عمومی‌‌ نماید، مالیات گویند. حقوق مالیاتی، به بررسی قواعد و مقررات مربوط به مالیات و تبیین حقوق و تکالیف شهروندان در برابر دولت و دولت در برابر شهروندان در رابطه با امور مالیاتی‌‌ می‌پردازد. لذا نحوه مطالبه مالیات نیز باید با رعایت حقوق و امتیازات قانونی شهروندان صورت گیرد .

تغییرات سریع و ناگهانی مقررات مربوط به امور مالیاتی و همچنین تفسیر این مقررات بوسیله بخشنامه های متعدد و از طرف دیگر خلا موجود در محتوای آموزشی دانشکده های حقوق کشور در این رشته، عدم تمایل به ورودِ بسیاری از کارشناسان حقوقی و وکلا و حقوقدانان را به حقوق مالیاتی، به دنبال داشته است. این بخش شاید بیشتر در حیطه فعالیت کارشناسان مالیاتی و حسابداری، آن هم برای محاسبه و پرداخت مالیات مورد توجه واقع شده باشد .