تبریز ایران
04133380880

تماس با ما

f.a.t.poyanstartups@gmail.com

Email Us

کانال گفتگوی زنده asd.ir

آمار

صورت خوشحال

100.0 %

چهره خنثی

0.0 %

چهره غمگین

0.0 %

این 3 آخرین بازخوردها

asd.ir / 16 asd.ir / 13 YourWebsite.com / 4

تیم

مرکز بازرگانی و توسعه تجارت
مرکز بازرگانی و توسعه تجارت
هنوز رتبه بندی نشده است
مدیر سیستم
مدیر سیستم
عالی 0.0%
باشه 100.0%
بد 0.0%