تبریز ایران
04133380880

تماس با ما

خدمات مدیریت فناوری

شتابدهنده پویان در حوزه مدیریت فناوری خدمات ذیل را به استارت آپها و صاحبان کسب و کار ارائه می نماید:

تهیه BP راه اندازی R&D تدوین نقشه راه ارزیابی سطح فناوری مستند سازی فناوری