تبریز ایران
04133380880

تلفن تماس

خدمات آموزش

مجموعه کارگاه‌های آموزشی ما برای آموزش افراد متناسب با رویکردهای جدید کسب و کار و با الگوگیری از اکوسیستم‌های استارتاپی پیشرو دنیا، با حضور اساتید مجرب از بخش‌های سرمایه گذاری، دانشگاهی، کارآفرینی و متخصصان حوزه فناوری اطلاعاتحول موضوعات استارتاپی در فضای IT و مدیریت فناوری و کسب و کارهای نوپا با استفاده از پلتفرم‌های جدید شامل بلاک چین، هوش مصنوعی، اینترنت اشیا و آنالیز داده و میباشد .

دوره

ساعت

دوره

ساعت

1-      مديريت كسب و كار

24

2-      مديريت و رهبرى پروژه

4

3-      مديريت مالى و جريان نقدى

16

4-      مديريت هزينه‌ها

8

5-      مديريت و برنامه ريزى استراتژيك

12

6-      مديريت و برنامه ريزى اطلاعات

8

7-      مديريت نيروى انسانى

8

8-      مديريت رشد و توسعه

4

9-      مديريت زمان

4

10-   مديريت جلسات

4

11-مديريت بهره‌ورى

4

12-   مديريت ريسك

4

13-تفكر انتقادى

4

14-   تفكر استراتژيك

8

15-تفكر اقتصادى

4

16-   نوآورى و خلاقيت و تفكر خلاق

8

17-روحيه كار گروهى

4

18-   ارتباط متقابل (تعامل)

4

19-اخلاق حرفه‌اى

4

20-   روش‌هاى حل مسأله

4

21-تجزيه و تحليل مسائل

8

22-   تصميم‌گيرى

4

23-روش‌هاى تصميم‌گيرى چند معياره

4

24-   اصول و فنون مذاكره

12

25-اصول و فنون مستند سازى

8

26-   اصول و فنون مكاتبات تجارى

8

27-اصول و فنون محاسبات تجارى

8

28-   اصول و فنون قراردادها و عقد قرارداد

8

29-تهيه طرح تجارى

8

30-    اصولوفنونبازاريابى

24

31-مهارت‌هاى فروش

12

32-   مهارت‌هاى حسابدارى

8

33-آشنايى با مراحل قانونى راه‌‌اندازى كسب و كار و ثبت شركت‌ها

8

34-   آشنايى با قوانين و مقررات بانكى، مالياتى، سرمايه‌گذارى، سهام و ...

8