تبریز ایران
04133380880

تماس با ما

کارشناس سرمایه گذاری

تبریز, ایران

شرح شغل متقاضی این موقعیت شغلی (کارشناس سرمایه گذاری) باید درک عمیقی از ساختار مجموعه های سرمایه گذاری خطر پذیر (Venture Capital) داشته باشد.

همچنین دانش عمیق در ارتباط با استارتاپ ها و مراحل مختلف آنها (Seed, Early, Mid & Growth)، استراتژی، رسیدن به محصول متناسب با بازار (Product Market Fit) و اقتصاد از الزامات این موقعیت شغلی محسوب می شود.

 

توانمندی‌های تخصصی :

*توانايي تحليل و ارزيابي موشكافانه طرح هاي تجاري كسب و كار

*تسلط بر روش هاي ارزشگذاري استارتاپها و كسب و كارهاي نوپا

*مسلط بر مدلهاي كسب و كارها سابقه کار: حداقل یک سال همکاری با شرکت‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر، شتابدهنده‌ها و مراکز نوآوری

Customer Relationship
Personal Evolution
Autonomy
Administrative Work
Technical Expertise