تبریز ایران
04133380880

تلفن تماس

خدمات مدیریت فناوری - تهیه طرح کسب و کار

تدوین طرح توجیهی و طرح کسب و کار از عوامل موفقیت اجرایی طرح می باشد.

طرح کسب و کار یک برنامه جامع مدون بوده که از شروع تا انتهای یک فعالیت را ترسیم می نماید.

این طرح تمامی فرآیندهای محیط پیرامون یک طرح را مستندسازی کرده و بعنوان نقشه راه یک فعالیت می تواند در موفقیت یک طرح نقش بسزایی را ایفا نماید.

  این طرح در کل شامل موارد زیر می باشد؛

- معرفی طرح در قالب تعریف و چشم انداز طرح، بازار محصول، سرمایه مورد نیاز، مزیت رقابتی و ...

- مدیریت استراتژی در قالب نوع شرکت، استراتژی شرکت، دارایی ها، نیروی متخصص و سهم ها و ...

- برنامه بازار در قالب نیازها و مشتریان محصول، تحقیقات آتی بازار، رقبا و آنالیز فعالیت رقبا، برنامه های کلان بازار و ...

- طرح مالی در قالب پیش بینی هزینه های طرح، سرمایه ثابت و در گردش، سود و زیان، تامین مالی طرح و برآورد شاخص های اقتصادی طرح در قالب نقطه سر به سر، زمان بازگشت سرمایه، میزان سود و ...

- برنامه عملیاتی طرح در قالب دانش فنی مورد استفاده، تجهیزات و امکانات ضروری، محل و تامین مواد مورد نیاز، پشتیبانی مشتریان، توسعه مدیریت منابع انسانی طرح

بیشتر شرکت ها طرح توجیهی را بگونه ای ترسیم می نمایند که تنها در جهت اعتمادسازی سرمایه گذاران و بانک ها جهت دریافت تسهیلات همراستا باشد و این دقیقا مشکلی است که منجر به ایجاد طرح توجیهی با ارقام غیر واقعی شده و باحتمال زیاد منجر به شکست فعالیت ها می گردد. در حالی که داشتن طرح توجیهی دقیق و منطبق بر واقعیات، نقشه راه بسیار ارزشمندی است که از بروز برخی مشکلات در روند فعالیت شما جلوگیری نموده و در راستای موفقیت یک کسب و کار نقش اساسی دارد.