تبریز ایران
04133380880

تماس با ما

f.a.t.poyanstartups@gmail.com

Email Us

اینوتکس پیج 2021

ثبت نام بسته شده
برای این رویداد 24 ساعته به ما بپیوندید

برگزاری رویداد استارت آپ دمو صنعت کفش

تاریخ و زمان
۱۴۰۰/۰۳/۱۵
۱۴۰۰/۰۳/۱۵
شروع - 4:30
۱۴۰۰/۰۳/۱۶
۱۴۰۰/۰۳/۱۶
پایان - 4:30 Asia/Tehran
مکان

توسعه کسب و کارهای پویان

چهارراه آبرسان
ساختمان ایران ایر
تبریز
ایران
04133380880
f.a.t.poyanstartups@gmail.com
جهت اطلاع
سازمان‌دهنده

توسعه کسب و کارهای پویان

04133380880
f.a.t.poyanstartups@gmail.com
اشتراک گذاری

بدانید که مردم در مورد این رویداد چه می بینند و چه می گویند و به مکالمه بپیوندید.