تبریز ایران
04133380880

تماس با ما

بوت کمپ تحلیل و طراحی سیستم پویان

ثبت نام بسته شده
تاریخ و زمان
۱۴۰۰/۰۸/۰۱
۱۴۰۰/۰۸/۰۱
شروع - 12:00
۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۱۴۰۰/۱۰/۳۰
پایان - 15:47 Asia/Tehran
مکان

توسعه کسب و کارهای پویان

آزادی
نبش گلگشت
تبریز
ایران
--توسعه کسب و کارهای پویان--
04133380880
جهت اطلاع
سازمان‌دهنده

توسعه کسب و کارهای پویان

--توسعه کسب و کارهای پویان--
04133380880
اشتراک گذاری

بدانید که مردم در مورد این رویداد چه می بینند و چه می گویند و به مکالمه بپیوندید.