تبریز ایران
04133380880

تماس با ما

خدمات استقرار - مراکز رشد

شتابدهنده پویان به سبب همکاری با پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی، مراکز رشد مختلف در استان این امکان را دارد که طرحها را جهت بررسی و استقرار به این مراکز معرفی و متعاقب آن از ظرفیتها و پتانسیل های استقرار این مراکز استفاده نماید.