تبریز ایران
04133380880

تماس با ما

خدمات استقرار - دفاتر اختصاصی

شتابدهنده پویان در صورتیکه یک استارت آپ نیازمند دفاتر اختصاصی بوده و این شرایط احراز گردد آمادگی دارد دفتر متناسب با نیازهای استارت آپ را به صورت اختصاصی تهیه و در اختیار ایشان قرار دهد.