تبریز ایران
04133380880

تلفن تماس

چرخه شتابدهی - دوره پسا شتابدهی

شرط حیات شتاب‌دهنده‌ها این است که منابع لازم برای ادامه کار خود را مهیا کنند و بودجه لازم برای سرمایه‌گذاری روی استارتاپ‌های سیکل‌های مختلف خود را تدارک ببینند. در دنیا، این بودجه از محل فروش سهام شتا‌ب‌دهنده‌ها در استارتاپ‌هایی تامین می‌شود که شتاب‌دهنده آنها را پیشتر شتابدهی کرده و در آنها سهام‌دار است. عموماً شتاب‌دهنده‌ها در دومین یا سومین راند سرمایه‌گذاری، سهام خود را می‌فروشند و خروج می‌نمایند .

با توجه به نرخ بسیار بالای عدم موفقیت استارت آپ ها در مراحل اولیه ما به دنبال افزایش حداکثر 5 برابر سرمایه گذاری پویان در طی 2-3 سال هستیم.

پویان در در نظر دارد هنگامی که ارزش سرمایه گذاری خود در شرکت رقمی معادل 400-600 درصد ارزش افزوده ایجاد کرد از شرکت به عنوان شتابدهنده خارج گردد. طبیعتا این خروج در قالب مرحله به مرحله و به صورت عملیاتی و استراتژیک خواهد بود. جزئیات طرح متناسب با توافق و قرارداد اولیه در هنگام عقد قرارداد مشارکت می باشد. در خصوص نگهداری سهام در قالب شتابدهنده پویان قصد نگهداری سهام را ندارد و در صورتیکه مناسب تشخیص دهد سودآوری شرکت را ، به سرمایه گذاران دیگر در قبال ارزش منطقی سهام واگذار خواهد کرد.