تبریز ایران
04133380880

تلفن تماس

چرخه شتابدهی - اوج گیری

فرآیند اوجگیری و رها سازی : 12  ماه

1.       مشاوره حقوقی جهت ثبت شرکت استارت آپ ها

2.      برگزاری جلسات معرفی استارتآپ ها

3.     کمک به جذب سرمایه برای استارت آپ ها از طریق تعامل با شبکه ها

4.     کمک به شرکت در نمایشگاه ها

5.     شرکت در همایش ها ، دورهمی ها و رویدادهای فنی داخلی

6.     رها سازی