تبریز ایران
04133380880

تماس با ما

f.a.t.poyanstartups@gmail.com

Email Us

عقد قرارداد شتابدهی با پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی

شتابدهنده پویان قرارداد شتابدهی با پارک علم و فناوریهای آذربایجان شرقی منعقد نمود.

حضور رئیس هیئت مدیره پویان در جلسه شتابدهنده های استان