تبریز ایران
04133380880

تماس با ما

f.a.t.poyanstartups@gmail.com

Email Us

حضور رئیس هیئت مدیره پویان در جلسه شتابدهنده های استان

دکتر حسن اصیل در جلسه ارائه توانمندیهای شتابدهنده های استانی در اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات حضور یافته و به تبیین توانمندیهای شتابدهنده پویان پرداختند.

در این جلسه مدیرکل فناوری اطلاعات استان و دکتر کلانتری مدیرعامل شتابدهنده هم آوا نیز حضور داشتند. 

بررسی راهکارهای اجرائی تفاهم نامه فیمابین با منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی