تبریز ایران
04133380880

تماس با ما

بررسی راهکارهای افزایش همکاری فیمابین شتابدهنده پویان با دانشگاه شهید مدنی

به منظور اجرائی نمودن تفاهم نامه همکاریهای مشترک و توسعه همکاری های جدید، جلسه ای با حضور دکتر علی اعجمی ( معاون پژوهش و فناوری )، دکتر بیگی ( مدیر مرکز نوآوری و رشد)، دکتر محمدرضائی ( مدیر دفتر ارتباط با صنعت ) دانشگاه شهید مدنی تبریز برگزار گردید. در این جلسه مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری فاتحان عصر تدبیر توانمندیهای گروه آموزش،پژوهش و فناوری را تشریح نموده و آمادگی خود را جهت گسترش همکاریهای فیمابین اعلام نمودند.

برگزاری بزرگترین رویداد فناوری استان توسط شتابدهنده پویان