تبریز ایران
04133380880

تماس با ما

برگزاری بزرگترین رویداد فناوری استان توسط شتابدهنده پویان

رویداد اینوتکس با حمایت شرکتهای صنعتی استان آذربایجان شرقی،پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی، اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات، منطقه ویژه ربع رشیدی و با حضور تعداد زیادی از شرکتهای فناور در استان آذربایجان شرقی توسط شتابدهنده پویان برگزار گردید.

بازدید مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری فاتحان عصر تدبیر از مرکز رشد دانشگاه تبریز