تبریز ایران
04133380880

تماس با ما

f.a.t.poyanstartups@gmail.com

Email Us

بازدید مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری فاتحان عصر تدبیر از مرکز رشد دانشگاه تبریز

مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری فاتحان عصر تدبیر در مورخه 1400/02/20 از مرکز رشد دانشگاه تبریز بازدید و با جناب آقای دکتر پورزیاد مدیر مرکز فناوری و رشد دانشگاه تبریز زمینه های همکاری مساعد را بررسی نمودند. در این دیدار ضمن تشریح پتانسیل ها و توانمندیهای شرکتهای زیرمجموعه فاتحان عصر تدبیر طرفین بر لزوم همکاری های مشترک به خصوص در زمینه خدمات فناوری و شتابدهنده ها (پویان و آوای سبز ) تاکید کردند.

برگزاری آنلاین ارزیابی ایده های واصل شده