تبریز ایران
04133380880

تماس با ما

بازدید مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری فاتحان عصر تدبیر از مرکز رشد دانشگاه تبریز

مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری فاتحان عصر تدبیر در مورخه 1400/02/20 از مرکز رشد دانشگاه تبریز بازدید و با جناب آقای دکتر پورزیاد مدیر مرکز فناوری و رشد دانشگاه تبریز زمینه های همکاری مساعد را بررسی نمودند. در این دیدار ضمن تشریح پتانسیل ها و توانمندیهای شرکتهای زیرمجموعه فاتحان عصر تدبیر طرفین بر لزوم همکاری های مشترک به خصوص در زمینه خدمات فناوری و شتابدهنده ها (پویان و آوای سبز ) تاکید کردند.

برگزاری آنلاین ارزیابی ایده های واصل شده