تبریز ایران
04133380880

تلفن تماس

برگزاری آنلاین ارزیابی ایده های واصل شده

بنا به اعلام روابط عمومی شتابدهنده پویان، ارزیابی ایده های رسیده در سه ماهه چهارم امسال در اواخر اسفند ماه به صورت آنلاین برگزار خواهد شد. تاریخ دقیق متعاقبا اعلام خواهد شد.