تبریز ایران
04133380880

تلفن تماس

درباره ما - پویان در یک نگاه

مرزهای جغرافیایی، دسترسی نداشتن به دانش کافی و کمبود منابع مالی، هر یک مانعی بر سر راه متخصصان و صاحبان ایده  برای ایجاد یک کسب و کار می‌باشند. با علم به این موضوع پویان راه اندازی و توسعه کسب و کارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات را در دستور کار خود قرار داده است پویان سعی دارد با ایجاد فضای نوآوری و تفکر خلاق در بین متخصصان جوان و پرورش ایده‌های خلاقانه و کارآفرینانه و کم کردن ریسک دوره ابتدایی شروع کسب و کار به تجاری سازی ایده‌ها کمک کند. شرکت توسعه کسب و کارهای پویان یکی از شرکتهای هلدینگ تخصصی فناوری اطلاعات ، الکترونیک و مخابرات شرکت سرمایه گذاری فاتحان عصر تدبیر می باشد که صد درصد سرمایه آن متعلق به بخش خصوصی می باشد.

 

     ماموريت شتابدهنده

کمک به توسعه زیست بوم کارآفرینی کسب و کارهای نوپا به خصوص تجارت الکترونیک در سطح منطقه و کشور از طریق رفع نیازهاو کمک به رشد و توسعه آن ها به واسطه آموزش، ارائه حمایت های مادی و معنوی و دخیل کردن کلیه امکاناتو پتانسیل های موجود.

 

      حوزه تخصصی؛ شتابدهنده

حوزه کسب و کارهای نوپا مبتنی بر فناوری اطلاعات با محوریت :

  • تجارت الکترونیک

  • سلامت دیجیتال

  • اینترنت اشیاء

  • شهر هوشمند

  • تبلیغات هوشمند

  • داده های عظیم

  • متن کاوی

  • هوش مصنوعی

  • امنیت ابری