شرکت توسعه کسب و کارهای پویان

.پویان با حذف کردن تعدادی از موانع به شما در رسیدن به مقصد رویایی تان برای ایجاد یک کسب و کار جدید کمک می کند

درباره ما

مرزهای جغرافیایی، دسترسی نداشتن به دانش کافی و کمبود منابع مالی، هر یک مانعی بر سر راه شما برای ایجاد یک کسب و کار می‌باشند. با علم به این موضوع پویان راه اندازی و توسعه کسب و کارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات را در دستور کار خود قرار داده است پویان سعی دارد با ایجاد فضای نوآوری و تفکر خلاق در بین متخصصان جوان و پرورش ایده‌های خلاقانه و کارآفرینانه و کم کردن ریسک دوره ابتدایی شروع کسب و کار به تجاری سازی ایده‌ها کمک کند.در طی دو سال گذشته این شرکت بیش از 18 عنوان کسب و کار اینترنتی را راه اندازی یا در آنها مشارکت نموده است. شرکت توسعه کسب و کارهای پویان یکی از شرکتهای هلدینگ تخصصی فناوری اطلاعات ، الکترونیک و مخابرات شرکت سرمایه گذاری فاتحان عصر تدبیر می باشد که صد درصد سرمایه آن متعلق به بخش خصوصی ایجاد شده است.

خانواده پویان

فناوران و صاحبان ایده و فناوری با در نظر گرفتن فرآیند ارزیابی و مشارکت می توانند نسبت به تکمیل فرمهای ذیل اقدام و به آدرس الکترونیکی info@poyanstartups.ir ارسال نمایند.

سرویس ها

سرویس های موبایلی


پرسش های متداول

مدیران پویان